De copyright van alle originele teksten, foto’s en illustraties op deze site hoort toe aan de makers van UniekeWinkeltjes.com. Dat betekent dat niemand anders dat materiaal mag gebruiken — om welke reden dan ook.

Misbruik van ons copyright leidt tot juridische stappen (plus een rekening voor het gebruikte materiaal en juridische kosten).

Tekst

De informatie die wij jou op de pagina’s van deze website aanbieden bestaat uit een combinatie van eigen tekst, tekst van de websites en/of ander promotie materiaal van de winkels of andere gelegenheden waar wij naar verwijzen, en/of teksten van derden.

De presentatie van het gebrachte materiaal is copyrighted en mag niet zonder toestemming door anderen worden gebruikt.

Uitzonderingen:

• Je mag zonder het ons te vragen 1 of 2 paragrafen van een artikel citeren. ‘Citeren’ betekent dat je je eigen lezers duidelijk laat weten dat de aangehaalde tekst van UniekeWinkeltjes.com komt. Bij het citaat moet een link staan naar de pagina waar je de tekst hebt gevonden.

Het citeren moet incidenteel blijven. Dat wil zeggen, je mag niet tekst van elke pagina (of van een groot aantal paginas) van UniekeWinkeltjes.com op je eigen site plaatsen, automatisch of niet.

• Eigenaars van de op deze site besproken winkeltjes en andere bedrijven mogen zonder het ons te vragen het gehele artikel op hun eigen site plaatsen. Wel vragen wij hen een link naar UniekeWinkeltjes.com te plaatsen.

Photos

Fotomateriaal op UniekeWinkeltjes.com komt uit diverse bronnen, waaronder de websites en ander promotiemateriaal van de bedrijven waarnaar wij verwijzen, eigen foto’s, en uit publiekelijk verkrijgbare foto’s.

Fotos’ met de vermelding © copyright UniekeWinkeltjes mogen worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

• alleen met vermelding van: © Copyright UniekeWinkeltjes.com
• indien gebruikt op een website dient een hyperlink (koppeling) te worden aangebracht naar https://www.uniekewinkeltjes.com
• U mag niet meer dan 5 foto’s van deze website gebruiken — ook indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Links / Koppelingen

U mag naar iedere willekeurige pagina van UniekeWinkeltjes.com een link (koppeling) aanleggen. Deze pagina’s mogen echter niet in een frame vertoond worden.

Vragen of Opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.