Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit aansprakelijkheidsbericht, het copyrightbericht, en de informatie over ons privacybeleid.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:

Hoewel de grootste zorgvuldigheid betracht is bij de totstandkoming van de informatie op deze website aanvaardt Unieke Winkeltjes (inclusief alle bij de site betrokken medewerkers) geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruiken van informatie die staat op deze site of op een van de sites waarnaar verwezen wordt.

Wij raden u aan om altijd even uit te zoeken of genoemde winkeltjes en andere bedrijfjes nog bestaan, nog op hetzelfde adres zitten, en wat de juiste openingstijden zijn.